HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo nghỉ lễ 10/03 và 30/04-01/05

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo thời gian nghỉ giao dịch trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao Động 1/5 năm 2017

Căn cứ điều 115 quy định về ngày nghỉ Lễ, Tết tại Bộ luật lao động 10/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

 

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017 chi tiết như sau:

 

I- Nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương

 

- Thời gian nghỉ: Nghỉ ngày 06/4/2017 (Thứ Năm) tức ngày 10 tháng 3 năm Đinh Dậu. Theo đó, kỳ giao dịch ngày 06/04/2017 cả Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) bị hủy, thời gian chốt nhận lệnh giao dịch Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) kỳ 07/04/2017 sẽ được đẩy lên vào 14h45 ngày 05/04/2017

 

II- Nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

- Thời gian nghỉ: Nghỉ từ ngày 29/4/2017 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/5/2017 ( Thứ Ba). Theo đó, Kỳ giao dịch ngày 02/05/2017 của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt bị hủy bỏ.