HOTLINE: 04.3928.8585
  • VN-Index
  • HNX-Index
  • E1VFVN30
BVBF Tại ngày 16/05/2018 13658 -0,29%
BVFED Tại ngày 17/05/2018 16501 -0,73%
BVPF Tại ngày 18/05/2018 11569 -1,46%

Niềm tin

Cam kết
Khái niệm Quỹ mở
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Khái niệm Quỹ mở

Quỹ mở chính thức được ra mắt tại Việt Nam từ năm 2013, với những ưu điểm về tính thanh khoản, sự linh hoạt và hiệu quả hoạt động đã được chứng minh, hiện nay quỹ mở đang là kênh đầu tư “hot” thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân.
Chi tiết
Hướng dẫn Đầu tư định kỳ (SIP)
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Hướng dẫn Đầu tư định kỳ (SIP)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua Chứng chỉ Quỹ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ.
Chi tiết
Yêu cầu tư vấn

Yêu cầu tư vấn

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI