HOTLINE: 04.3928.8585
  • VN-Index
  • HNX-Index
  • E1VFVN30
BVBF Tại ngày 12/12/2018 13699 +0,1%
BVFED Tại ngày 13/12/2018 15133 +0,02%
BVPF Tại ngày 14/12/2018 10939 +0,63%

Niềm tin

Cam kết
Định nghĩa, thuật ngữ về quỹ mở
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Định nghĩa, thuật ngữ về quỹ mở

Các định nghĩa và thuật ngữ về quỹ mở
Chi tiết
Hướng dẫn Đầu tư định kỳ (SIP)
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Hướng dẫn Đầu tư định kỳ (SIP)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua Chứng chỉ Quỹ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ.
Chi tiết
Yêu cầu tư vấn

Yêu cầu tư vấn

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI