HOTLINE: 04.3928.8585

QUỸ ĐẦU TƯ 

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư

>> XEM THÊM  

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF)

Dành cho nhà đầu tư thận trọng với mức đầu tư an toàn với mức lợi nhuận ổn định như kỳ vọng.

>> XEM THÊM   

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)

Hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

>> XEM THÊM