HOTLINE: 04.3928.8585
Bao Viet Fund - KHÁCH HÀNG
  • Tổ chức: Hiện nay Baoviet Fund đang cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ cho các doanh nghiệp, công ty bảo hiểm lớn trên thị trường với tổng số vốn ủy thác gần 121.000 tỷ đồng tương đương 5 tỷ USD.
  • Cá nhân: Với việc liên tục cho ra mắt các sản phẩm hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng, hiện có hơn 4000 nhà đầu tư cá nhân đang tham gia các quỹ đầu tư của Baoviet Fund.