HOTLINE: 04.3928.8585

Quỹ BVFED thông báo về việc chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2015

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt năm 2015 như sau:

Tên Tổ chức phát hành  : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT 

Tên công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Trụ sở chính                    : Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại                        : 04.3829.9589                   Fax: 04.3928.9590

Xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán             : Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Mã chứng khoán              : BVFED

Loại chứng khoán            : Chứng chỉ quỹ mở

Mệnh giá                          : 10.000 (Mười nghìn đồng)                               

Ngày đăng ký cuối cùng  :  31/03/2015


1.     Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2015

2.     Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ  - 01 quyền

- Thời gian dự kiến : 09h00 ngày 22/04/2015.

- Địa điểm và nội dung dự kiến: Công ty sẽ có thông báo sau

(Vui lòng click vào đây để download thông báo)

 

Trân trọng./.