HOTLINE: 04.3928.8585

Quỹ BVFED công bố Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý quỹ năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) trân trọng công bố thông tin về Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ BVFED năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 như file đính kèm dưới đây: