HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), chi tiết tại file đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban địa diện Quỹ BVFED