HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc ông Hoàng Anh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin thông báo về việc Ông Hoàng Anh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) kể từ ngày 05/01/2018 (thông tin chi tiết xin xem tại tài liệu đính kèm)