HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên chuyên trách Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại ông Phan Đăng Thành giữ thức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty QLQ Bảo Việt kể từ ngày 23/01/2021

Thông tin chi tiết xem tại đây: