HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN QUỸ BVBF và BVPF NĂM 2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 - Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: