HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND theo công văn số 221/2023/BVF-BPPT, cụ thể tại file đính kèm: