HOTLINE: 04.3928.8585

Tưng bừng mừng đại lễ 30/4 & 1/5

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5. Công ty QLQ Bảo Việt xin trân trọng gửi đến quý Nhà đầu tư chương trình giảm phí như sau:

  • Thời gian ưu đãi: Từ 24/04/2023 đến 19/05/2023
  • Thể lệ chương trình:

           +  Miễn phí mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại tất cả các ĐLPP (Danh sách ĐLPP)

           +  Giảm 50% phí phát hành khi Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ mở, cụ thể:

MÃ QUỸ

MÃ SẢN PHẨM

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

Dưới 2 tỷ

Từ 2 - 5 tỷ

Từ 5 - dưới 20 tỷ

Từ 20 tỷ trở lên

BVBF

BVBFN001

0.15%

0.13%

0.08%

0.08%

BVBFS002

0.12%

0.10%

0.06%

0.06%

BVBFS003

0.11%

0.09%

0.05%

0.05%

BVBFS004

0.09%

0.08%

0.05%

0.05%

BVPF

BVPFN001

0.25%

0.15%

0.10%

0.08%

BVPFS002

0.20%

0.12%

0.08%

0.06%

BVPFS003

0.18%

0.11%

0.07%

0.05%

BVPFS004

0.15%

0.09%

0.06%

0.05%

BVFED

BVFEDN001

0.25%

0.15%

0.10%

0.08%

BVFEDS003

0.20%

0.12%

0.08%

0.06%

BVFEDS004

0.18%

0.11%

0.07%

0.05%

BVFEDS005

0.15%

0.09%

0.06%

0.05%

(Giá dịch vụ mua lại, mua/bán chuyển đổi giữ nguyên không thay đổi)