HOTLINE: 04.3928.8585
Bảo Việt hỗ trợ 20 triệu đồng/Ca nhiễm Sars-Cov-2 dành cho một triệu công dân Việt Nam đăng ký đầu tiên

Bảo Việt hỗ trợ 20 triệu đồng/Ca nhiễm Sars-Cov-2 dành cho một triệu công dân Việt Nam đăng ký đầu tiên

*Bảo Việt triển khai chương trình cộng đồng “Tài chính tặng ngay - Chung tay vượt dịch” *Hỗ trợ ngay 20 triệu đồng/ ca nhiễm SARS-CoV-2; *Chương trình bảo vệ miễn phí dành cho một triệu công dân Việt Nam đầu tiên đăng ký thành công.

CHI TIẾT