HOTLINE: 04.3928.8585
Baoviet Fund tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ BVFED năm 2019

Baoviet Fund tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ BVFED năm 2019

Vào sáng thứ Sáu, ngày 05/04/2019, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

CHI TIẾT