HOTLINE: 04.3928.8585
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần I Quỹ BVBF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần I Quỹ BVBF

Ngày 17/5/2016, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) – thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đã tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ Đầu tư Trái Bảo Việt (BVFED)

CHI TIẾT