HOTLINE: 04.3928.8585
Thông báo lịch họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ BVBF và BVFED

Thông báo lịch họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ BVBF và BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo lịch họp Đại hội Nhaf đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), theo đó:

CHI TIẾT