HOTLINE: 04.3928.8585
Baoviet Fund: 15 năm kiến tạo giá trị niềm tin

Baoviet Fund: 15 năm kiến tạo giá trị niềm tin

Thành lập tháng 11/2005, đến nay, sau 15 năm hoạt động trên thị trường tài chính - bảo hiểm, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã và đang khẳng định được vị thế là một trong những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường tài chính Việt Nam.

CHI TIẾT