HOTLINE: 04.3928.8585
Baoviet Fund vận hành chính thức Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư chuyên nghiệp

Baoviet Fund vận hành chính thức Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư chuyên nghiệp

Ngày 09/11/2016, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã chính thức Công bố vận hành Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư (IMS)

CHI TIẾT