HOTLINE: 04.3928.8585
Quỹ BVBF tăng trưởng 10,44% trong quý I, cao nhất trong các quỹ mở trái phiếu

Quỹ BVBF tăng trưởng 10,44% trong quý I, cao nhất trong các quỹ mở trái phiếu

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) công bố kết quả kinh doanh quý I/2018. Theo đó, tổng tài sản quản lý tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đạt 47.842 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2017; doanh thu tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

CHI TIẾT