HOTLINE: 04.3928.8585
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ LỄ CHIẾN THẮNG - QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2021

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ LỄ CHIẾN THẮNG - QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2021

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04-01/05/2021 chi tiết như sau

CHI TIẾT