HOTLINE: 04.3928.8585
6 tháng đầu năm - Công ty Quản lý Quỹ đạt 67,8% kế hoạch cả năm

6 tháng đầu năm - Công ty Quản lý Quỹ đạt 67,8% kế hoạch cả năm

Tính đến ngày 31/6/2016, tổng tài sản quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đạt 34.279 tỷ đồng, tăng 46,52% so với cùng kỳ năm trước và năm trong top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất tại Việt Nam.

CHI TIẾT