HOTLINE: 04.3928.8585
Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt ra mắt Nhà đầu tư

Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt ra mắt Nhà đầu tư

Chiều ngày 16/11/2016, tại Hà Nội, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức “Lễ giới thiệu Quỹ Đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF)” với sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

CHI TIẾT