HOTLINE: 04.3928.8585
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) chính thức được giới thiệu tới nhà đầu tư

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) chính thức được giới thiệu tới nhà đầu tư

Chiều ngày 04/03/2016, tại Hà Nội, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức “Lễ giới thiệu Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)” với sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quan tâm

CHI TIẾT