HOTLINE: 04.3928.8585
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên các quỹ mở năm 2020

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên các quỹ mở năm 2020

Trong sáng ngày 24/3/2020, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức thành công Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020 cho hai quỹ mở là BVFED và BVBF. Riêng Quỹ BVPF được tổ chức dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

CHI TIẾT