HOTLINE: 04.3928.8585
Baoviet Fund tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 - Quỹ BVBF

Baoviet Fund tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 - Quỹ BVBF

Ngày 26/4/2017, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đã diễn ra thành công tốt đẹp

CHI TIẾT