HOTLINE: 04.3928.8585
Quỹ đầu tư cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) chính thức được cấp phép thành lập

Quỹ đầu tư cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) chính thức được cấp phép thành lập

Ngày 29/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) cho Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund)

CHI TIẾT