HOTLINE: 04.3928.8585
Baoviet Fund tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 - Quỹ BVFED

Baoviet Fund tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 - Quỹ BVFED

Ngày 24/4/2017, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 của Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

CHI TIẾT