HOTLINE: 04.3928.8585
Công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức ĐHNĐT thường niên quỹ BVBF và quỹ BVFED

Công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức ĐHNĐT thường niên quỹ BVBF và quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc lùi thời gian tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Quỹ mở đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) và Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) như sau:

CHI TIẾT