HOTLINE: 04.3928.8585
Baoviet Fund ủng hộ 500 triệu đồng Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Baoviet Fund ủng hộ 500 triệu đồng Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Ngày 10/6/2021, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

CHI TIẾT