HOTLINE: 04.3928.8585
MỨC PHÍ ÁP DỤNG CHO 03 QUỸ MỞ TỪ 24/04/2023 ĐẾN 19/05/2023

MỨC PHÍ ÁP DỤNG CHO 03 QUỸ MỞ TỪ 24/04/2023 ĐẾN 19/05/2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo mức phí áp dụng cho 03 quỹ mở của Bảo Việt kể từ 24/04/2023 đến 19/05/2023 như sau:

CHI TIẾT