HOTLINE: 04.3928.8585
BVF THÔNG BÁO VỀ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HCM

BVF THÔNG BÁO VỀ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HCM

Với diễn biến phức tạp từ dịch COVID -19 tại TP. HCM và để đảm bảo an toàn cho Quý Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin trân trọng thông báo:

CHI TIẾT