HOTLINE: 04.3928.8585

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN XÉT KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ NĂM 2022

Căn cứ vào Quyết định số 47/QĐ-BVF-TGĐ.2022 ngày 23/12/2022 về việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và sáng kiến BVF năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng thi đua khen thưởng và sáng kiến Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt thông báo về việc lấy ý kiến xét khen thưởng đối với các nhân, tập thể năm 2022 theo danh sách đính kèm. Mọi ý kiến vui lòng gửi về địa chỉ mail của Thư ký hội đồng: lethithuygiang@baoviet.com.vn. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 16/03/2023 đến hết ngày 22/03/2023.

Trân trọng!