HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo về việc hoàn tất thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát cho Quỹ BVFED

Ngày 15/12/2016, Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) đã hoàn tất bàn giao các quyền và nghĩa vụ liên quan đến dịch vụ lưu ký và giám sát đối với tài sản của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà thành.

Theo đó, ngân hàng giám sát và lưu ký mới của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà thành, trụ sở đăng ký: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; giấy phép hoạt động lưu ký số 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/08/2006.
 

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo ngày chính thức giao dịch lại của Quỹ BVFED sau khi hoàn tất thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát là thứ Năm ngày 22/12/2016.