HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2023 của quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo chốt quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2023 Quỹ mở BVFED. Chi tiết tại file đính kèm: