HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo tạm dừng giao dịch CCQ phiên giao dịch ngày 08/12/2016 Quỹ BVFED

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư số 02/NQ-BVFED-BVF/2016 ngày 02/11/2016 của BVFED về việc Thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng.

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBCK ngày 24/11/2016 của UBCK về việc Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ, BVFED sẽ  thực hiện các thủ tục chuyển đổi từ ngày 02/12/2016 đến khi hoàn tất thủ tục. Do đó, Quỹ sẽ tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ phiên giao dịch ngày 08/12/2016.
 

Việc thay đổi Đại lý chuyển nhượng sẽ dẫn đến thay đổi số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ thông báo số tài khoản mới tới Nhà đầu tư ngay sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi.
 

Ngày chính thức giao dịch lại của BVFED sẽ được thông báo tới các Nhà đầu tư và công bố trên website www.baovietfund.com.vn 
 

 

Trân trọng thông báo./.