HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo Quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn là thành viên tạm thời của Ban đại diện Quỹ BVBF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin thông báo Quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn là thành viên tạm thời của Ban đại diện quỹ BVBF kể từ ngày 09/01/2018 (thông tin chi tiết xin xem tại tài liệu đính kèm)