HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Anh Đức là Chủ tịch tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin thông báo nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng về việc bổ nhiệm ông Đỗ Anh Đức là Chủ tịch tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVPF cho tới Đại hội Nhà đầu tư gần nhất.

Chi tiết xem tại file đính kèm  Download