HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo phát hành Chứng chỉ quỹ BVPF ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/11/2016 )

1.         Thông tin về Công ty Quản lý quỹ:

-                Tên công ty: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)

-                Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/UBCK-GPHDQLQ ban hành ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐC-UBCK ngày 22/04/2015, Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/09/2015 của của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

-                Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-                Số điện thoại: (84-04) 3.9289589                                 Fax: (84-04)3.9289590
 

2.         Ngân hàng giám sát, lưu ký:

-                Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành

-                Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

-                Địa chỉ trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiến, Hà Nội;

-                Số điện thoại: (84-04) 3.9362086                                 Fax: (84-04) 3.9362095

 

3.         Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

-                Tên tổ chức: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

-                Giấy phép thành lập: Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

-                Địa chỉ trụ sở chính: 15 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

-                Điện thoại: (84-4) 3.9747113                                        Fax: (84-4) 3.9747120

 

4.         Chứng chỉ chào bán

-                Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT

-                Tên Tiếng Anh: Bao Viet Prospect Equity Open-ended Fund

-                Tên viết tắt: BVPF

-                Thời gian hoạt động của Quỹ: Không giới hạn

-                Tổng số đơn vị quỹ dự kiến chào bán: Tối thiểu 5.000.000 đơn vị quỹ

-                Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

-                Tổng số vốn dự kiến huy động: Tối thiểu 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

-                Giá trị mua tối thiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

-                Phí phát hành: 0% (Không phần trăm) cho đợt IPO chứng chỉ Quỹ

-                Thời gian đăng ký mua chứng chỉ quỹ: 14/11/2016 đến 16/12/2016

Lưu ý: Thời gian chào bán CCQ có thể kết thúc sớm hơn thời gian đăng ký mua nêu trên theo quyết định của BVF nếu kết quả chào bán đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số 183/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính.

 

5.         Đại lý phân phối – địa điểm cung cấp bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

·        Phòng giao dịch hội sở: Tầng 1, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

·        Phòng giao dịch Chi nhánh: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

·        Điện thoại:      (84-04) 3928 8080                  Fax: (84-04) 3928 9888

·        Website: http://www.bvsc.com.vn

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

·        Trụ sở chính:   Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

·        Điện thoại:      (84-04) 3928 9589                  Fax: (84-04) 3928 9590

·        Website:          http://www.baovietfund.com.vn/

 

6.         Tài khoản ký quỹ nhận vốn góp thành lập:

-                Số tài khoản IPO: 122 11 00 000 3000

-                Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT

-                Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành.

 

7.         Hình thức thanh toán:

Thanh toán mua chứng chỉ quỹ thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào Tài khoản quỹ góp vốn thành lập với các thông tin tại mục 6 dưới các hình thức sau:

-         Chuyển khoản;

-         Nộp tiền tại ngân hàng giám sát hoặc thông qua ngân hàng trung gian;

Lưu ý: Nội dung thanh toán “[Họ tên nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch CCQ]_[Nộp tiền mua CCQ BVPF lần đầu]”

Ghi chú: Các thông tin chi tiết về Quỹ BVPF và phương thức giao dịch được quy định chi tiết tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

 

Tài liệu liên quan: