HOTLINE: 04.3928.8585

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ LỄ CHIẾN THẮNG - QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2021

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04-01/05/2021 chi tiết như sau

I.  Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10/03 âm lịch)
 Thời gian nghỉ: Thứ Tư ngày 21/04/2021
 Theo đó, thời gian giao dịch của các Quỹ sẽ thay đổi như sau:
-  Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF):  
    + Thời gian phân bổ kỳ giao dịch 20/04/2021 sẽ lùi đến ngày          22/04/2021
-  Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED): 
    + Thời gian chốt sổ lệnh kỳ giao dịch 22/04/2021(kỳ định kỳ tháng 4) sẽ được chuyển sang 14h45 ngày 20/04/2021
- Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF): 
    + Hủy kỳ giao dịch 21/04/2021 
    + Kỳ giao dịch định kỳ Tháng 4/2021 sẽ chuyển thành kỳ 28/04/2021
Thời gian làm việc lại: Thứ Năm ngày 22/04/2021

II. Lễ Chiến thắng (30/04) và Quốc tế Lao động (01/05)
Thời gian nghỉ: từ Thứ Sáu ngày 30/04/2021 đến hết Thứ Hai ngày 03/05/2021
Theo đó, thời gian giao dịch của các Quỹ sẽ thay đổi như sau:
- Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF): 
    +Hủy kỳ giao dịch ngày 30/04/2021
    +Thời gian chốt lệnh giao dịch kỳ 04/05/2021 sẽ được chuyển sang 14h45 ngày 29/04/2021
- Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF): 
    +Thời gian phân bổ kỳ giao dịch 28/04/2021 được chuyển sang Thứ 4 ngày 05/05/2021
- Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt: 
    +Thời gian phân bổ kỳ giao dịch 29/04/2021 sẽ được chuyển sang Thứ 3 ngày 04/05/2021
Thời gian làm việc lại: Thứ Năm ngày 04/05/2021.

Chúc Quý khách hàng/ Đối tác có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Trân trọng thông báo./.