HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo ngày chốt danh sách Nhà đầu tư, lấy ý bằng văn bản lần II/2016 - Quỹ BVBF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố "Thông báo về ngày chốt danh sách NĐT, lấy ý kiến bằng văn bản năm 2016 lần 2 - Quỹ BVBF", cụ thể tại file đính kèm: