HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo lịch họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ BVBF và BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo lịch họp Đại hội Nhaf đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), theo đó:

- Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ BVBF được tổ chức như sau:

  • Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2020
  • Thư mời họp

- Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ BVFED được tổ chức như sau:

  • Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian: 10h00 ngày 24 tháng 04 năm 2020
  • Thư mời họp