HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo kế hoạch chuyển đổi NHLKGS và thời gian tạm dừng giao dịch quỹ BVFED

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư số 01/NQ-BVFED-BVF/2019 ngày 05/04/2019 của quỹ BVFED về việc Chuyển đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát.

Căn cứ Giấy chứng nhận số 04/GCN-UBCK ngày 25/04/2019 của UBCKNN về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ, Quỹ BVFED sẽ  thực hiện các thủ tục chuyển đổi từ ngày 05/04/2019 đến khi hoàn tất thủ tục. 

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt kính gửi tới Quý Nhà đầu tư kế hoạch dự kiến việc chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát của quỹ BVFED, đồng thời gửi tới Quý Nhà đầu tư một số lưu ý như sau:

- Kế hoạch chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát

- Kỳ giao dịch cuối cùng trước chuyển đổi của Quỹ BVFED: ngày 09/05/2019. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt lệnh (mua/bán/chuyển đổi...) chứng chỉ quỹ BVFED và chuyển khoản/nộp tiền vui lòng đặt lệnh trước 14h45 ngày 08/05/2019, các lệnh đặt (mua/bán/ chuyển đổi...) chứng chỉ quỹ BVFED và chuyển khoản/nộp tiền sau thời gian này đến trước khi Quỹ hoàn tất việc Chuyển đổi Ngân hàng giám sát (dự kiến đến hết ngày 21/05/2019) sẽ được coi là không hợp lệ. 

- Quỹ BVFED sẽ tạm ngừng giao dịch trong phiên giao dịch ngày 16/05/2019. 

- Ngày chính thức giao dịch lại của BVFED dự kiến vào ngày 22/05/2019 sẽ được thông báo cụ thể tới các Nhà đầu tư qua email, đồng thời công bố trên website www.baovietfund.com.vn 

- Việc thay đổi Ngân hàng giám sát, lưu ký sẽ dẫn đến thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền mua chứng chỉ quỹ. Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt sẽ thông báo số tài khoản ngân hàng giám sát mới và có hướng dẫn cụ thể  tới Quý Nhà đầu tư ngay sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi.
 

Trân trọng thông báo và cảm ơn Quý nhà đầu tư đã luôn đồng hành cùng Quỹ BVFED!