HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo Họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVFED lần I/2014

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự phiên họp Đại hội Nhà đầu tư lần I/năm 2014 của Quỹ BVFED, cụ thể như sau:

 

 1. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
   
 2. Thời gian: 09 giờ 00, thứ Tư, ngày 12 tháng 02 năm 2014.
   
 3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ BVFED theo danh sách Nhà đầu tư chốt đến ngày 18/12/2013 hoặc những người ủy quyền tham gia hợp lệ.
   
 4. Nội dung Đại hội: Tại bản dự kiến Nội dung và chương trình Đại Hội (đính kèm).
   
 5. Tài liệu liên quan đến Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất được đăng tải và công bố trên website của Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt theo địa chỉ http://www.baoviet.com.vn/fund. Quý Nhà đầu tư có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 15/01/2014.
   
 6. Xác nhận tham gia Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội qua điện thoai số (84-4) 3928 8080 (Ext:618) gặp Cô Hương Giang hoặc email tới địa chỉ nguyenhuongiang@baoviet.com.vn trước 17h00 ngày 10/02/2014.
   
 7. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý nhà đầu tư/người được ủy quyền mang theo (i) Thư mời họp; (ii) Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và (iii) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội). Trong quá trình tham dự Đại hội Nhà đầu tư, mọi chi phí ăn ở, đi lại do Nhà đầu tư tự trang trải.
   
 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tầng 1, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại: (84-4)39288080 (Ext: 618)    Fax: (84-4) 3928 9888

Email: nguyenhuonggiang@baoviet.com.vn
 

        Trân trọng thông báo./.

Các tài liệu tải về: