HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo họp Đại hội Nhà đầu tư lần I Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự phiên họp Đại hội Nhà đầu tư lần 1 của Quỹ BVBF, cụ thể như sau:

1.      Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.      Thời gian: 09 giờ 00, thứ Ba, ngày 17 tháng 05 năm 2016.

3.      Điều kiện tham dự: Tất cả các Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ BVBF theo danh sách Nhà đầu tư của Quỹ đặt mua trong giai đoạn IPO hoặc những người ủy quyền tham gia hợp lệ.

4.      Nội dung Đại hội: Tại bản dự kiến Nội dung và chương trình Đại hội (đính kèm).

5.      Tài liệu liên quan đến Đại hội Nhà đầu tư lần 1 của Quỹ BVBF được đăng tải và công bố trên website của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt theo địa chỉ http://www.baoviet.com.vn/fund.

6.       Xác nhận tham gia Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng điện thoai, fax hoặc email trước 17h00 ngày 13/05/2016 đến địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Nga

Phòng BH & PTKPP - Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3928.8585    Fax: (84-4) 3928 9590

Email: nguyenthinga3@baoviet.com.vn

7.      Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý nhà đầu tư/người được ủy quyền mang theo (i) Thư mời họp; (ii) Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và (iii) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trong quá trình tham dự Đại hội Nhà đầu tư, mọi chi phí ăn ở, đi lại do Nhà đầu tư tự trang trải.

8.      Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3928.8585    Fax: (84-4) 3928 9590

Email: nguyenthingafund@baoviet.com.vn

Rất mong Quý nhà đầu tư thu xếp thời gian đến dự Đại hội để góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời./.
 

Các tài liệu tải về: