HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo hoàn tất chuyển đổi NHLKGS và thay đổi số tài khoản nhận tiền mua CCQ quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo: Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt đã hoàn tất việc chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát (NHLKGS) của quỹ BVFED vào ngày 21/05/2019. Ngày chính thức giao dịch lại của BVFED là ngày 22/05/2019

Do việc thay đổi Ngân hàng giám sát, lưu ký sẽ dẫn đến thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền mua chứng chỉ quỹ,Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt xin thông báo số tài khoản mới kèm theo hướng dẫn chuyển khoản chi tiết như sau: 

  • Người thụ hưởng: QUY DAU TU CO PHIEU NANG DONG BAO VIET
  • Số tài khoản nhận tiền mua CCQ chi tiết theo từng Đại lý phân phối (ĐLPP):
  1. Với tài khoản mở tại ĐLPP là Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF): 0611001986977
  2. Với tài khoản mở tại ĐLPP là Công ty CP chứng khoán Bảo Việt (BVSC): 0611001986978
  3. Với tài khoản mở tại ĐLPP là Công ty CP chứng khoán Nhật Bản (JSI): 0611001986979
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam_Chi nhánh Ba Đình
  • Nội dung: [Tên đầy đủ của nhà đầu tư]  [Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của NĐT] [Mã sản phẩm quỹ]

Trân trọng thông báo và cảm ơn Quý nhà đầu tư đã luôn đồng hành cùng Quỹ BVFED!