HOTLINE: 04.3928.8585

Thông báo bán thanh lý tài sản

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc bán thanh lý tài sản, cụ thể tại công văn đính kèm:

CV số 245 về việc bán thanh lý tài sản