HOTLINE: 04.3928.8585

Quỹ BVFED thông báo về việc chốt danh sách hưởng quyền tham gia ĐHNĐT thường niên năm 2018

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2018 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt như sau:

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2018 Quỹ BVFED)

 Tên Tổ chức phát hành  : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

Tên công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Trụ sở chính                    : Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại                        : 024.3928.9589                 Fax: 024.3928.9590

Xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán             : Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Mã chứng khoán              : BVFED

Loại chứng khoán            : Chứng chỉ quỹ mở

Mệnh giá                          : 10.000 (Mười nghìn đồng)                               

Ngày đăng ký cuối cùng  :  23/03/2018


1.     Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên

2.     Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ - 01 quyền

- Thời gian dự kiến: 14h30 ngày 09/04/2018.