HOTLINE: 04.3928.8585

Quỹ BVFED thông báo về việc chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt như sau:

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 Quỹ BVFED)
 

 •  Tên Tổ chức phát hành  : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT 
   
 • Tên công ty quản lý quỹ : CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
   
 • Trụ sở chính                    : Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   
 • Điện thoại                        : 04.3829.9589                   Fax: 04.3928.9590
   
 • Xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
   
 • Tên chứng khoán             : Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
   
 • Mã chứng khoán              : BVFED
   
 • Loại chứng khoán            : Chứng chỉ quỹ mở
   
 • Mệnh giá                          : 10.000 (Mười nghìn đồng) 
                                
 • Ngày đăng ký cuối cùng  :  03/04/2017


1.     Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên
 

2.     Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ - 01 quyền

- Thời gian dự kiến: 14h30 ngày 24/04/2017