HOTLINE: 04.3928.8585

Quỹ BVFED thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát

Ngày 20/5/2020 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng cho Quỹ BVFED. Theo đó, thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát của Quỹ BVFED từ Vietcombank Ba đình sang Vietcombank Hội sở chính.

Việc thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu tập trung hóa về phía Ngân hàng Vietcombank và đã được Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVFED thông qua trong cuộc họp hồi cuối tháng 4/2020. Các hoạt động bàn giao, chuyển đổi tài khoản sẽ được thực hiện từ ngày 1/6/2020 và dự kiến kết thúc vào ngày 5/6/2020. Sau khi công tác chuyển đổi được hoàn tất, BVF sẽ có thông báo chi tiết tới Nhà đầu tư.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2014, quỹ BVFED là một trong số những quỹ mở đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Quỹ BVFED tập trung đầu tư vào các loại tài sản đem lại lợi nhuận cao hơn như rổ cổ phiếu VN30 (core) tập trung những doanh nghiệp lớn, đầu ngành có kết quả kinh doanh tốt với chiến lược đầu tư mô phỏng và gia tăng một cách hợp lý chỉ số này. Bên cạnh đó BVF cũng tập trung vào các loại cổ phiếu có tính thanh khoản cao (satellite) nhằm đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư.