HOTLINE: 04.3928.8585

MỨC PHÍ ÁP DỤNG CHO 03 QUỸ MỞ TỪ 01/01/2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo mức phí áp dụng cho 03 quỹ mở của Bảo Việt kể từ ngày 01/01/2022 như sau: