HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên các quỹ mở năm 2022

Trong 02 ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2022, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức thành công Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 cho 03 quỹ mở là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) và Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF).

Tại Đại hội, các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ như Kết quả hoạt động năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, ngân sách hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ năm 2022, lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính Quỹ năm 2022, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Quỹ v.v… đã được các nhà đầu tư nhất trí thông qua.

Theo đó, năm 2021 Quỹ BVFED và quỹ BVPF đều đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 42,9% và 30,6%. Đại hội Nhà đầu tư đánh giá cao những nỗ lực của Baoviet Fund trong việc bám sát diễn biến thị trường để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp, góp phần gia tăng hiệu quả cho các quỹ, đồng thời giảm thiểu những rủi ro, tổn thất do tác động tiêu cực của thị trường vẫn còn nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp của các tài sản cố định, Quỹ BVBF tăng trưởng tương quan với chỉ số tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi 06 tháng của 04 Ngân hàng thương mại (VCB, BID, CTG và MBB). Tuy nhiên, trong quý I.2022 quỹ BVBF đã thực hiện cơ cấu lại danh mục tài sản của mình và đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt hơn nhằm gia tăng kết quả hoạt động của quỹ. Điều này có thể thấy thông qua sự tăng trưởng đột phá hơn trong các tháng đầu năm 2022 của quỹ (trong tháng 3.2022, Quỹ BVBF tăng trưởng 1,3%)

Ông Nguyễn Anh Đức được bầu làm thành viên Ban đại diện quỹ BVFED nhiệm kỳ 2022 - 2026

Đứng trước những thách thức, khó khăn của năm 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như các sự kiện quan trọng trên phạm vi toàn cầu, Đại hội Nhà đầu tư hi vọng và tin tưởng Baoviet Fund sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, kinh nghiệm về dự báo thị trường, phân tích và đầu tư để mang lại kết quả tốt nhất cho các quỹ mở.