HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên các quỹ mở năm 2020

Trong sáng ngày 24/3/2020, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức thành công Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020 cho hai quỹ mở là BVFED và BVBF. Riêng Quỹ BVPF được tổ chức dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Tại Đại hội, các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ như Kết quả hoạt động năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, ngân sách hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ năm 2020, lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính Quỹ năm 2020, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Quỹ v.v… đã được các nhà đầu tư nhất trí thông qua.

Theo đó, năm 2019 Quỹ BVBF đạt mức tăng trưởng là 14,4% và sẽ chi trả cổ tức cho các NĐT với mức 1.000 VNĐ/1 CCQ, thời điểm chốt danh sách và thực hiện chia cổ tức dự kiến vào cuối tháng 5/2020. Tính đến hết Quý I/2020, Quỹ BVBF ghi nhận mức tăng trưởng 5,06% so với thời điểm cuối năm 2019, tiếp tục là quỹ mở có kết quả hoạt động tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Quỹ BVFED sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 do lợi nhuận kế toán trước thuế còn hạn chế. Mức tăng trưởng năm 2019 của Quỹ BVFED đạt 1,93% do ảnh hưởng từ những biến động tiêu cực của thị trường chứng khoán.

Đại hội Nhà đầu tư đánh giá cao nỗ lực của Baoviet Fund trong việc bám sát diễn biến thị trường để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp, góp phần gia tăng hiệu quả cho các quỹ, đồng thời giảm thiểu những rủi ro, tổn thất do tác động tiêu cực của thị trường. Đứng trước những thách thức, khó khăn của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, Đại hội Nhà đầu tư hi vọng và tin tưởng Baoviet Fund sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, kinh nghiệm về đầu tư để mang lại kết quả tốt cho các quỹ mở.