HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Ngày 06/02/2017, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt ra Nghị quyết số 01/NQ-BVF-HĐTV.2017.

Theo đó miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đối với Ông Đậu Minh Lâm kể từ ngày 06/2/2017 để tập trung nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty. Đồng thời, các công việc của Tổng Giám đốc sẽ được bàn giao cho Ông Nguyễn Đình An – Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVF, thành viên HĐTV.
 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm: