HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) như tài liệu đính kèm: