HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc cử người phụ trách kế toán

Ngày 01 tháng 9 năm 2015, Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã ra quyết định số 65/QĐ-BVF-TGĐ.2015 về việc cử người phụ trách kế toán của Công ty. Theo đó, ông Đặng Chí Nghĩa - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán được cử làm Người phụ trách kế toán của Công ty trong thời hạn 01 năm.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

Xin trân trọng thông báo./.