HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc cán bộ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng

Ngày 1 tháng 9 năm 2015, Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã ra quyết định số 09/QĐ-BVF-HĐTV.2015 về việc: cán bộ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn được thôi chức vụ Kế toán trưởng của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt để tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file dưới đây:

Xin trân trọng thông báo./.