HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên trưởng

Ngày 25 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ra quyết định số 1437/2014/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hạnh giữ chức vụ Kiểm soát viên trưởng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

- Quyết định số 1437/2014/QĐ-HĐQT 

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo./.