HOTLINE: 04.3928.8585

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội NĐT lần I Quỹ BVBF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư lần I Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm: