HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NĐT LẦN 1 NĂM 2014 QUỸ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư lần 1năm 2014 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) như tài liệu đính kèm: