HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc thay đổi phí giao dịch chứng chỉ quỹ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương - 30/4 - 1/5

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi phí giao dịch chứng chỉ quỹ nhân dịp Đại lễ (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5) như sau:

  • Thời gian thay đổi phí giao dịch: Từ 24/04/2023 đến 19/05/2023
  • Thể lệ: Giảm 50% phí phát hành chứng chỉ quỹ; phí mua lại, phí chuyển đổi mua/bán chứng chỉ quỹ giữ nguyên không đổi.
  • Phí giao dịch sẽ quay trở lại như cũ bắt đầu từ ngày 20/05/2023 như sau: