HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung bản cáo bạch các quỹ mở của BVF tháng 9.2023

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch các quỹ mở BVBF, BVFED và BVPF tại tháng 9 năm 2023. Chi tiết bản cáo bạch các quỹ xin vui lòng xem tại link đính kèm: