HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Minh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin thông báo về việc Ông Nguyễn Minh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) kể từ ngày 02/10/2017 (thông tin chi tiết xin xem tại tài liệu đính kèm)