HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc ông Đậu Minh Lâm được thôi làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Căn cứ theo công văn số 1109/2018/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2018, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về việc ông Đậu Minh Lâm được thôi làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.