HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt ra quyết định số 139/QĐ-HĐQT về việc ông Nguyễn Anh Tuấn được thôi làm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

 

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo./.